Sydnärke Miljöförvaltning

Vattenskyddsområden

Sydnärkes miljönämnd har tillsynsansvaret för kommunernas vattenskyddsområden.

Ett vattenskyddsområde finns till för att ge vattentäkten ett skydd mot verksamheter eller åtgärder som kan förorena vattentäkten och därmed göra dricksvattnet otjänligt. Skyddet kan gälla både för grundvattentäkter, grundvattentäkter med infiltration eller ytvattentäkter.

I Askersund, Laxå och Lekeberg har de kommunala vattentäkterna fastställda vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter. Mindre vattentäkter samt enskilda vattentäkter saknar ofta skyddsområden.

Idagsläget arbetas det med att ta fram skyddsföreskrifter för Vättern som har ca 250 000 dricksvattenabonnenter, vilket gör Vättern till en av de största dricksvattenförsörjande sjöar vi har i Sverige.

Senast uppdaterad av: Andreas Johansson  2014-09-04 15.13
Sidansvarig: Andreas Johansson

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss
Ring eller e-posta era frågor
Blanketter
Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0584 - 47 34 00  Fax: 0584 - 107 41  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljöförvaltning, 695 80 LAXÅ