Sydnärke Miljöförvaltning

Välkommen till informationssidan om projekt Värna Tisaren

Projekt Värna Tisaren är ett samarbete mellan Sydnärkes miljöförvaltning, Hallsberg, Kumla och Askersunds kommuner, Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund och Länsstyrelsen i Örebro län för minskad övergödning i sjön Tisaren vid Åsbro.

Många som bor runt sjön Tisaren upplever att vattenkvalitén har försämrats. Det blir algblomningar allt oftare och siktdjupet är sämre än förr. Orsaken till detta är att sjön tillförs för mycket näring. För att minska övergödningen och förbättra vattenkvalitén har Hallsberg, Kumla och Askersunds kommuner tillsammans med Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund och Länsstyrelsen i Örebro län startat projekt Värna Tisaren.

Sedan 2011 har arbetet med att skaffa underlag om sjön Tisaren och dess problematik. Idag finns detta samlat i en rapport. Rapporten är ett underlag för vårt framtida arbete och de åtgärder som behövs för att vattenkvaliten ska bli bra igen. Rapporten finner du nedan.

Allmänn information

Informationsfolder - Projekt Värna Tisaren Öppnas i nytt fönster.

Rapporter

Rapport Tisaren Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  
Sidansvarig: Sara Iinatti

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen