Sydnärke Miljöförvaltning

Välkommen till informationssidan om projekt Värna Tisaren

Projekt Värna Tisaren är ett samarbete mellan Sydnärkes miljöförvaltning, Hallsberg, Kumla och Askersunds kommuner, Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund och Länsstyrelsen i Örebro län för minskad övergödning i sjön Tisaren vid Åsbro.

Många som bor runt sjön Tisaren upplever att vattenkvalitén har försämrats. Det blir algblomningar allt oftare och siktdjupet är sämre än förr. Orsaken till detta är att sjön tillförs för mycket näring. För att minska övergödningen och förbättra vattenkvalitén har Hallsberg, Kumla och Askersunds kommuner tillsammans med Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund och Länsstyrelsen i Örebro län startat projekt Värna Tisaren.

Sedan 2011 har arbetet med att skaffa underlag om sjön Tisaren och dess problematik. Idag finns detta samlat i en rapport. Rapporten är ett underlag för vårt framtida arbete och de åtgärder som behövs för att vattenkvaliten ska bli bra igen. Rapporten finner du nedan.

Allmänn information

Informationsfolder - Projekt Värna Tisarenöppnas i nytt fönster

Rapporter

Rapport Tisarenöppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  
Sidansvarig: Sara Iinatti

Kontakter


ASKERSUNDS KOMMUN 

Mårten Eriksson,
Teknisk chef Askersunds kommun,
Tfn: 0583-810 44

HALLSBERGS KOMMUN

Marianne Christiansen,
Samhällsbyggnadschef Hallsbergs kommun, Tfn: 0582-851 55

SYDNÄRKES MILJÖFÖRVALTNING

Lars Viitanen,
Miljöchef Samhällsnyggnad Sydnärke
Tfn: 0583- 823 06

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljönämnd, 695 80 LAXÅ

Om webbplatsen