Sydnärke Miljöförvaltning

Egen brunn

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och skall vara av god kvalitet.


Varför ska jag kontrollera mitt vatten?
Att kontrollera sitt vatten är helt enkelt ett sätt att säkra att du och din familj inte utsätts för sjukdomsrisker pga det vatten ni får i er från er egna brunn. Att man inte dricker ett vatten som ser brunt ut och luktar illa är kanske naturligt, men även ämnen och mikroorganismer som vi inte kan upptäcka med våra sinnen kan göra vattnet hälsovådligt. Exempel på sådana ämnen är radon och vissa mikroorganismer.

Vissa ämnen i vattnet kan också påverka livslängden för de utrustningar som kopplas upp mot vattnet. Även av detta skäl kan det vara intressant att veta vad vattnet innehåller

Hur ofta ska jag kontrollera mitt vatten?
Vattenkvaliteten förändras med tiden. Den kan variera mellan årstider, t ex beroende på hur mycket det regnar. Den kan också variera över åren, på grund av mer långsiktiga förändringar i brunnens omgivning. Därför rekommenderar Livsmedelsverket (tidigare Socialstyrelsen) att du som privat brunnsägare ska kontrollera ditt vatten vart tredje år. Har du småbarn - som ju är känsligare även för lägre halter av smittsamma/skadliga ämnen - så kan det löna sig att se Livsmedelsverkets rekommendation som en miniminivå.

Kom ihåg att det är du som ägare av brunnen som svarar för vattnets kvalitet.

Hur går jag tillväga för att kontrollera mitt vatten?
För att kunna kontrollera ditt vatten enligt gällande rekommendationer så beställer du analyspaket från ett ackrediterat laboratorium. Det som Miljöavdelningen rekommenderar är:

EUROFINS - Beställ här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SGS - Beställ här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  
Sidansvarig: Marita Johansson

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen