Sydnärke Miljöförvaltning

Badvatten

Under badsäsongen tar Samhällsbyggnad sydnärke regelbundet prov vid de kommunala och offentliga badanläggningarna runt om i vår region för att kontrollera att inte bakteriehalten är för hög. Alla provtagningar redovisas på webbsidan badplatsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som drivs av Havs- och Vattenmyndigheten

Algblomning
Under sommaren, främst under juli och augusti, då sommarvädret är varmt och vindstilla kan det ibland inträffa algblomning i sjöar och hav. Algblomning kallas det när växtplankton förökar sig kraftigt under en begränsad tidsperiod. Det är ett naturligt fenomen, men under vissa omständigheter kan algerna utveckla giftiga ämnen som kan vara farliga för människor och djur. Miljöförvaltningen avråder från bad vid algblomning. Barn, hundar och andra husdjur är extra känsliga.

Miljöförvaltningens råd vid algblomning
Det går inte att skilja ofarliga ansamlingar av blågröna alger från giftiga. Miljöförvaltningen rekommenderar att man undviker bad på platser där vattenytan täcks av hopförda, yttäckande alger eller där vattnet är kraftigt grumlat av fina algpartiklar eller hårtunna algtrådar med blågrön, gulgrön, gulvit eller gulbrunaktig färg.Särskilt viktigt är det att hålla småbarn från drabbat vatten eftersom de lätt kan få i sig kallsupar med alger som kan göra dem sjuka. Husdjur (hundar, kor, hästar, får m.m.) är en riskgrupp som kan bli allvarligt sjuka då de får i sig alger genom att dricka vattnet. De bör därför hållas undan från stränder där blomning förekommer.

Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  
Sidansvarig: Linda Eliasson

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen