Sydnärke Miljöförvaltning

Vatten

Vatten är inte bara vårt viktigaste livsmedel. Vi vill ha rent och fint vatten när vi badar och vi vill att sjöar och vattendrag ska vara fria från föroreningar så att fiskar och andra organismer trivs och mår bra.

Miljöförvaltningen arbetar med vattenfrågor på många olika sätt. Både i vår vanliga tillsyn och i ett mer långsiktigt perspektiv, t ex i kommunernas fysiska planering. Sjöar, vattendrag och till och med vårt grundvatten är påverkat av människan. För att förbättra och säkerställa vattenkvalitén krävs både ett förebyggande arbete och att gamla synder åtgärdas.

Arbetet med vattenfrågor kräver samverkan för att bli framgångsrikt. EU:s vattendirektiv utgår från detta. Därför arbetar myndigheter, organisationer, enskilda m fl tillsammans på ett helt annat sätt en tidigare med vattenfrågor. Kommunen och miljöförvaltningen har en nyckelroll i detta arbete.

Senast uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson  2019-06-14 07.11
Sidansvarig: Andreas Johansson

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss
Ring eller e-posta era frågor
Blanketter
Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0584 - 47 34 00  Fax: 0584 - 107 41  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljöförvaltning, 695 80 LAXÅ