Sydnärke Miljöförvaltning

Taxor och lagar

Nedan finns taxor och lagar som miljöförvaltningen har att rätta sig efter inom verksamheten.

Taxor

Timtaxan år 2020 miljötillsyn är 940 kr, för livsmedel är timtaxan 1085 kr och för extra offentlig kontroll 1140 kr

Timtaxan för miljötillsyn är 962 kr, för livsmedel är timtaxan 1110 kr och för extra offentlig kontroll 1166 kr under 2021.


Miljöbalkstaxaöppnas i nytt fönster

Taxebilaga 1öppnas i nytt fönster

Taxebilaga 2öppnas i nytt fönster

Taxebilaga 3öppnas i nytt fönster

Livsmedelstaxaöppnas i nytt fönster


Äldre taxa

Miljöbalkstaxaöppnas i nytt fönster

- taxebilaga 1öppnas i nytt fönster

- taxebilaga 2öppnas i nytt fönsterDataskyddsförordningen

Den allmänna dataskyddsförordningen eller GDPR som den ofta benämns trädde i kraft den 25 maj 2018 och i och med detta krävs det att Sydnärkes miljönämnd mer tydligt visar hur vi arbetar med hantering av personuppgifter. Tidigare reglerades hantering av personuppgifter i personuppgiftslagen (PuL). Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i den lagen.

Syftet med dataskyddsförordningen är:

  • att ge enskilda människor ett stärkt skydd för sina personuppgifter
  • att likrikta regelverket inom EU, till exempel ska företag bara behöva förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera EU-länder
  • att anpassa regelverket till det digitala samhället.

Har du frågor kring Sydnärkes miljönämnds hanteringa av personuppgifter är är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via växeln 0584-47 31 00. För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter se Laxå kommuns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagstiftning


​Kommunallaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förvaltningslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljöbalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livsmedelslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livsmedelsförordninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Smittskyddslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  2020-12-22 13.50
Sidansvarig: Gabriella Svahn

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljönämnd, 695 80 LAXÅ

Om webbplatsen