Sydnärke Miljöförvaltning

Taxor och lagar

Nedan finns taxor och lagar som miljöförvaltningen har att rätta sig efter inom verksamheten.

Taxor

 Ny taxa gäller från den 1 januari 2018.

Livsmedelstaxaöppnas i nytt fönster

Miljöbalkstaxaöppnas i nytt fönster

- taxebilaga 1öppnas i nytt fönster

- taxebilaga 2öppnas i nytt fönster

 

 

Äldre taxor

Denna taxa gäller för ärenden påbörjade innan 2018.

LivsmedelstaxaWord

MiljöbalkstaxaWord

- taxebilaga 1Word

- taxebilaga 2Word

 

Dataskyddsförordningen

Den allmänna dataskyddsförordningen eller GDPR som den ofta benämns trädde i kraft den 25 maj 2018 och i och med detta krävs det att Sydnärkes miljönämnd mer tydligt visar hur vi arbetar med hantering av personuppgifter. Tidigare reglerades hantering av personuppgifter i personuppgiftslagen (PuL). Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i den lagen.

Syftet med dataskyddsförordningen är:

  • att ge enskilda människor ett stärkt skydd för sina personuppgifter
  • att likrikta regelverket inom EU, till exempel ska företag bara behöva förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera EU-länder
  • att anpassa regelverket till det digitala samhället.

Har du frågor kring Sydnärkes miljönämnds hanteringa av personuppgifter är är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via växeln 0584-47 3 00. För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter se Laxå kommuns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagstiftning


​Kommunallaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förvaltningslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljöbalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livsmedelslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livsmedelsförordninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Smittskyddslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  2018-06-04 15.30
Sidansvarig: Andreas Johansson

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss
Ring eller e-posta era frågor
Blanketter
Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0584 - 47 34 00  Fax: 0584 - 107 41  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljöförvaltning, 695 80 LAXÅ