Sydnärke Miljöförvaltning

Taxor och lagar

Nedan finns taxor och lagar som miljöförvaltningen har att rätta sig efter inom verksamheten.

Taxor

 

Timtaxan år 2021 för miljötillsyn är 962 kr, för livsmedel är timtaxan 1110 kr och för extra offentlig kontroll 1166.


Miljöbalkstaxa Öppnas i nytt fönster.

Taxebilaga 1 Öppnas i nytt fönster.

Taxebilaga 2 Öppnas i nytt fönster.

Taxebilaga 3 Öppnas i nytt fönster.

Livsmedelstaxa Öppnas i nytt fönster.


Äldre taxa

Miljöbalkstaxa Öppnas i nytt fönster.

- taxebilaga 1 Öppnas i nytt fönster.

- taxebilaga 2 Öppnas i nytt fönster.Dataskyddsförordningen

Den allmänna dataskyddsförordningen eller GDPR som den ofta benämns trädde i kraft den 25 maj 2018 och i och med detta krävs det att Sydnärkes miljönämnd mer tydligt visar hur vi arbetar med hantering av personuppgifter. Tidigare reglerades hantering av personuppgifter i personuppgiftslagen (PuL). Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i den lagen.

Syftet med dataskyddsförordningen är:

  • att ge enskilda människor ett stärkt skydd för sina personuppgifter
  • att likrikta regelverket inom EU, till exempel ska företag bara behöva förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera EU-länder
  • att anpassa regelverket till det digitala samhället.

Har du frågor kring Sydnärkes miljönämnds hanteringa av personuppgifter är är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via växeln 0584-47 31 00. För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter se Laxå kommuns hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lagstiftning


​Kommunallag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förvaltningslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljöbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsförordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Smittskyddslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  2021-04-29 11.05
Sidansvarig: Gabriella Svahn

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljönämnd, 695 80 LAXÅ

Om webbplatsen