Sydnärke Miljöförvaltning

Taxor och lagar

Nedan finns taxor och lagar som miljöförvaltningen har att rätta sig efter inom verksamheten.

Taxor

Från 1 januari 2020 gäller ny miljöbalkstaxa. Timtaxan för miljötillsyn är 940 kr, för livsmedel är timtaxan 1085 kr och för extra offentlig kontroll 1140 kr under 2020.

Miljöbalkstaxaöppnas i nytt fönster

Taxebilaga 1öppnas i nytt fönster

Taxebilaga 2öppnas i nytt fönster

Taxebilaga 3öppnas i nytt fönster

Livsmedelstaxaöppnas i nytt fönster


Äldre taxa

Miljöbalkstaxaöppnas i nytt fönster

- taxebilaga 1öppnas i nytt fönster

- taxebilaga 2öppnas i nytt fönsterDataskyddsförordningen

Den allmänna dataskyddsförordningen eller GDPR som den ofta benämns trädde i kraft den 25 maj 2018 och i och med detta krävs det att Sydnärkes miljönämnd mer tydligt visar hur vi arbetar med hantering av personuppgifter. Tidigare reglerades hantering av personuppgifter i personuppgiftslagen (PuL). Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i den lagen.

Syftet med dataskyddsförordningen är:

  • att ge enskilda människor ett stärkt skydd för sina personuppgifter
  • att likrikta regelverket inom EU, till exempel ska företag bara behöva förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera EU-länder
  • att anpassa regelverket till det digitala samhället.

Har du frågor kring Sydnärkes miljönämnds hanteringa av personuppgifter är är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via växeln 0584-47 31 00. För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter se Laxå kommuns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagstiftning


​Kommunallaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förvaltningslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljöbalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livsmedelslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livsmedelsförordninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Smittskyddslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson  2020-05-20 10.37
Sidansvarig: Gabriella Svahn

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0584 - 47 34 00  Fax: 0584 - 107 41  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljöförvaltning, 695 80 LAXÅ

Om webbplatsen