Sydnärke Miljöförvaltning

Taxor och lagar

Nedan finns taxor och lagar som miljöavdelningen har att rätta sig efter inom verksamheten.

Taxor


Timtaxan för år 2023 för miljötillsyn är 1045 kr, för livsmedel är timtaxan 1206 kr och för extra offentlig kontroll 1267 kr.

Timtaxan år 2022 för miljötillsyn är 986 kr, för livsmedel är timtaxan 1138 kr och för extra offentlig kontroll 1195 kr.


Miljöbalkstaxa Öppnas i nytt fönster.

Taxebilaga 1 Öppnas i nytt fönster.

Taxebilaga 2 Öppnas i nytt fönster.

Taxebilaga 3 Öppnas i nytt fönster.

Livsmedelstaxa Öppnas i nytt fönster.


Dataskyddsförordningen

Den allmänna dataskyddsförordningen eller GDPR som den ofta benämns trädde i kraft den 25 maj 2018 och i och med detta krävs det att Sydnärkes miljönämnd mer tydligt visar hur vi arbetar med hantering av personuppgifter. Tidigare reglerades hantering av personuppgifter i personuppgiftslagen (PuL). Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i den lagen.

Syftet med dataskyddsförordningen är:

  • att ge enskilda människor ett stärkt skydd för sina personuppgifter
  • att likrikta regelverket inom EU, till exempel ska företag bara behöva förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera EU-länder
  • att anpassa regelverket till det digitala samhället.

Har du frågor kring Sydnärke miljö- och byggnämnds hanteringa av personuppgifter är är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via växeln 0583-810 00. För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter se Askersunds kommuns hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lagstiftning


​Kommunallag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förvaltningslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljöbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsförordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Smittskyddslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  2023-03-08 14.32
Sidansvarig: Gabriella Svahn

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen