Sydnärke Miljöförvaltning

Sydnärke miljö- och byggnämnd

Från den 1 januari 2023 har Askersund, Laxå och Lekebergs kommun en gemensam miljö- och byggnämnd, Sydnärke miljö- och byggnämnd. Den nya nämnden är en del av Askersunds kommuns organisation.

Sydnärkes byggnämnd och Sydnärkes miljönämnd har i samband med detta upphört.

Miljönämnden är en lokal tillsynsmyndighet inom miljö- och hälsoskyddsområdet och arbetar utifrån en rad olika lagar, däribland miljöbalken och livsmedelslagen. Till varje ärende finns ett beslutsunderlag i form av ett antal handlingar. Om du vill ta del av dessa kan du vända dig till Samhällsbyggnad Sydnärke.

Under 2023 sammanträder Sydnärke miljö- och byggnämnd, 12 januari, 16 februari, 16 mars, 13 april, 8 juni, 24 augusti, 28 september, 2 november och 14 december.

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Paul Särnholm (C) ordförande

Nils- Olof Tivemyr (C)

Stefan Elfors 1:e vice ordförande

David Tverling (V)

Fredrik Wernheden (L) 2: e vice ordförande

Olavi Mustonen (S)

Ingemar Schön ( KD)

Ingemar Bengtsson (KD)

Mats Persson ( S)

Caroline Carlvier (M)

Annèa Ahlberg (M)

Lars Laurén (C)

Lars Gunnar Forsberg (S)Bo Pettersson (S)

Linda Larsson (C)

René Francis (M)
Jonas Bygdén (SD)

Magdalena Strignert (SD)


Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  
Sidansvarig: Gabriella Svahn

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen