Sydnärke Miljöförvaltning

Sydnärke miljö- och byggnämnd

Från den 1 januari 2023 har Askersund, Laxå och Lekebergs kommun en gemensam miljö- och byggnämnd, Sydnärke miljö- och byggnämnd. Den nya nämnden är en del av Askersunds kommuns organisation.

Sydnärkes byggnämnd och Sydnärkes miljönämnd har i samband med detta upphört.

Miljönämnden är en lokal tillsynsmyndighet inom miljö- och hälsoskyddsområdet och arbetar utifrån en rad olika lagar, däribland miljöbalken och livsmedelslagen. Till varje ärende finns ett beslutsunderlag i form av ett antal handlingar. Om du vill ta del av dessa kan du vända dig till Samhällsbyggnad Sydnärke.

Under 2023 sammanträder Sydnärke miljö- och byggnämnd, 12 januari, 16 februari, 16 mars, 13 april, 8 juni, 24 augusti, 28 september, 9 november och 14 december.

Under 2024 sammanträder Sydnärke miljö- och byggnämnd, 29 februari, 11 april, 16 maj, 13 juni, 29 augusti, 26 september, 24 oktober och 12 december.

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Paul Särnholm (C) ordförande

Nils- Olof Tivemyr (C)

Stefan Elfors 1:e vice ordförande

David Tverling (V)

Fredrik Wernheden (L) 2: e vice ordförande

Björn Brohmée (S)

Ingemar Schön ( KD)

Ingemar Bengtsson (KD)

Olavi Mustonen (S)

Caroline Carlvier (M)

Annèa Ahlberg (M)

Lars Laurén (C)

Lars Gunnar Forsberg (S)Bo Pettersson (S)

Linda Larsson (C)

René Francis (M)
Jonas Bygdén (SD)

Magdalena Strignert (SD)


Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  
Sidansvarig: Gabriella Svahn

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen