Sydnärke Miljöförvaltning

Sydnärkes miljönämnd

Miljönämnden är en lokal tillsynsmyndighet inom miljö- och hälsoskyddsområdet och arbetar utifrån en rad olika lagar, däribland miljöbalken och livsmedelslagen. Till varje ärende finns ett beslutsunderlag i form av ett antal handlingar. Om du vill ta del av dessa kan du vända dig till Sydnärkes miljöförvaltning.

Miljönämnden sammanträder följande datum under 2020:

10 februari, 30 mars, 1 juni, 7 september, 5 oktober och 23 november.

Tillkännagivanden av Miljönämndens justerade protokoll görs på Laxå kommuns digitala anslagstavla. Tillkännagivande av justerade protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nedan finns de valda ledamöterna. Kontaktuppgifter lämnas av nämndsekreteraren.

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Mikael Reinholdz ordförande (C)

Lisa Schneider (C)

Bo Sylwan 1:e vice ordförande (M)

Jette Bergström (S)

Pernilla Reinholdsson 2:e vice ordf. (C)

Ulrika Ingvarsson (KD)

Linda Hallén (S)

Per-Oliver Wikvist (M)

Gösta Persson (MP)

Rene Francis (M)

Hans Sedström (KD)

Kerstin Svärd (C)
Solveig Samuelsson (S)Nils-Olof Tivemyr (C)

Doris Rosenlind (KD)

Anna-Liisa Törmänen (S)

Olavi Mustonen (S)

David Tverling (V)


Senast uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson  2020-05-20 10.37
Sidansvarig: Gabriella Svahn

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0584 - 47 34 00  Fax: 0584 - 107 41  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljöförvaltning, 695 80 LAXÅ

Om webbplatsen