Sydnärke Miljöförvaltning

Sydnärkes miljönämnd

Miljönämnden är en lokal tillsynsmyndighet inom miljö- och hälsoskyddsområdet och arbetar utifrån en rad olika lagar, däribland miljöbalken och livsmedelslagen. Till varje ärende finns ett beslutsunderlag i form av ett antal handlingar. Om du vill ta del av dessa kan du vända dig till Sydnärkes miljöförvaltning.

Miljönämnden sammanträder följande datum under 2018:

5 februari, 19 mars, 29 maj, 3, 24 september och 26 november.

Tillkännagivanden av Miljönämndens justerade protokoll görs på Laxå kommuns digitala anslagstavla. Tillkännagivande av justerade protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nedan finns de valda ledamöterna. Du kan skicka e-post till ledamöterna, med understrukna namn, genom att klicka på namnet. Kontaktuppgifter till de övriga lämnas av nämndsekreteraren.

Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  2018-04-26 14.28
Sidansvarig: Angela Eriksson

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss
Ring eller e-posta era frågor
Blanketter
Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0584 - 47 34 00  Fax: 0584 - 107 41  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljöförvaltning, 695 80 LAXÅ