Sydnärke Miljöförvaltning

Miljöförvaltningen

Här är kontaktuppgifter till personalen som jobbar på miljöförvaltningen. Du är välkommen att både ringa eller skicka e-post till oss. Vill du istället besöka oss på något av våra tre kontor så är du välkommen att göra det. Adresserna till våra kontor är:

Askersund - Sundsbrogatan 24
Laxå - Skolgatan 7 (Kunskapens hus)
Fjugesta - Storgatan 29-31 (Käppen)

Lars Viitanen
Miljöchef
Tfn: 0584-47 34 07
lars.viitanen@sydnarkemiljo.se

Arbetsområden:
Övergripande chefsfrågor, avloppsreningsverk, vatten, miljösamordnare

 

Stefan Johnsson
1:e Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn: 0584-47 34 02
stefan.johnsson@sydnarkemiljo.se

Arbetsområden:
Tillsyn miljöskydd, enskilda avlopp och radon/strålning, luftföroreningar, avfall, fysisk planering

 

Andreas Johansson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn: 0584-47 34 03
andreas.johansson@sydnarkemiljo.se

Arbetsområden:
Tillsyn livsmedel, förorenade områden, strandbad, tillsyn dricksvatten, kemiska produkter, fysiski planering, vägbyggnationer

 

Marita Johansson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn: 0584-47 34 06
marita.johansson@sydnarkemiljo.se

Arbetsområden:
Tillsyn lantbruk, tillsyn hälsoskydd, tillsyn miljöskydd

 

Angela Cigognini
Miljöstrateg/ nämndsekreterare
Föräldraledig
Tfn: 0584-47 34 05
angela.cigognini@sydnarkemiljo.se

Arbetsområden:
Miljödiplomering, nämndadministration

 

Maria Olsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn: 0584-47 34 04
maria.olsson@sydnarkemiljo.se

Arbetsområden:
Tillsyn livsmedel, dricksvatten

 

Gabriella Svahn
Nämndsekreterare / administratör

Tfn: 0584-47 34 05
gabriella.svahn@sydnarkemiljo.se

Arbetsområden:
Miljödiplomering, nämndadministration

 

Tina Isaksson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn: 0584-47 34 12
tina.isaksson@sydnarkemiljo.se

Arbetsområden:
Miljötillsyn fordon, miljötillsyn vindkraft, miljötillsyn lantbruk

 

Linda Eliasson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tfn: 0584-47 34 09
linda.eliasson@sydnarkemiljo.se

Arbetsområden:
Livsmedel, tillsyn hälsoskydd


Sara Iinatti
Kommunekolog /Miljöinspektör
Tfn: 0584-47 34 01
sara.iinatti@sydnarkemiljo.se

Arbetsområden:
Naturvård, miljömålssamordnare, strandskydd, fysisk planering, täkter, vatten

 

Rickard Andersson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tfn: 0584-47 34 08
rickard.andersson@sydnarkemiljo.se

Arbetsområden:
Enskilda avlopp, tillsyn avloppsreningsverk, miljödiplomering


Malin Björn
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn: 0584-47 34 13
malin.bjorn@sydnarkemiljo.se

Arbetsområden:
Enskilda avlopp, naturvård, miljödiplomering och täkter

 

Maria Strömfors
Handläggare enskilda avlopp
Tfn: 0584-47 34 10
maria.stromfors@sydnarkemiljo.se

Arbetsområden:
Enskilda avlopp

 

Östen Tylebrink
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn: 0584- 47 34 14
osten.tylebrink@sydnarkemiljo.se

Arbetsområden:
Tillsyn miljöskydd, enskilda avlopp

 

Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  2018-09-04 08.47
Sidansvarig: Angela Eriksson

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss
Ring eller e-posta era frågor
Blanketter
Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0584 - 47 34 00  Fax: 0584 - 107 41  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljöförvaltning, 695 80 LAXÅ