Sydnärke Miljöförvaltning

Vår organisation

Askersund, Laxå och Lekebergs kommun har en gemensam miljönämnd och miljöförvaltning (Sydnärkes Miljönämnd och Sydnärkes Miljöförvaltning). Det här är miljöförvaltningens hemsida där information och rådgivning om miljöförvaltningens arbetsområden finns.

Miljöförvaltningen arbetar på uppdrag av miljönämnden och ansvarar för att lagar som rör miljö, hälsa och livsmedel efterlevs i Askersund, Laxå och Lekebergs kommun. Miljöförvaltningens uppgift är att ge allmänheten och företag råd, anvisningar och upplysningar i miljö- och hälsoskyddsfrågor samt bedriva tillsyn enligt gällande lagstiftning.

Senast uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson  2020-05-20 10.36
Sidansvarig: Gabriella Svahn

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0584 - 47 34 00  Fax: 0584 - 107 41  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljöförvaltning, 695 80 LAXÅ

Om webbplatsen