Sydnärke Miljöförvaltning

Vår organisation

Askersund, Laxå och Lekebergs kommun har en gemensam miljönämnd (Sydnärkes Miljönämnd). Sedan 1 januari 2021 är Sydnärkes miljöförvaltning en del av Samhällsbyggand Sydnärke, miljöavdelningen.

Det här är miljöavdelningens hemsida där information och rådgivning om miljöavdelningenss arbetsområden finns.

Miljöavdelningen arbetar på uppdrag av miljönämnden och ansvarar för att lagar som rör miljö, hälsa och livsmedel efterlevs i Askersund, Laxå och Lekebergs kommun. Miljöavdelningens uppgift är att ge allmänheten och företag råd, anvisningar och upplysningar i miljö- och hälsoskyddsfrågor samt bedriva tillsyn enligt gällande lagstiftning.

Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  
Sidansvarig: Gabriella Svahn

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen