Sydnärke Miljöförvaltning

Om oss

Askersund, Laxå och Lekebergs kommun har en gemensam miljönämnd och miljöförvaltning (Sydnärkes Miljönämnd och Sydnärkes Miljöförvaltning). Det här är miljöförvaltningens hemsida där information och rådgivning om miljöförvaltningens arbetsområden finns.

Miljöförvaltningen arbetar på uppdrag av miljönämnden och ansvarar för att lagar som rör miljö, hälsa och livsmedel efterlevs i Askersund, Laxå och Lekebergs kommun. Miljöförvaltningens uppgift är att ge allmänheten och företag råd, anvisningar och upplysningar i miljö- och hälsoskyddsfrågor samt bedriva tillsyn enligt gällande lagstiftning.

Senast uppdaterad av: Angela Cigognini  2015-08-11 08.58
Sidansvarig: Angela Eriksson

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss
Ring eller e-posta era frågor
Blanketter
Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0584 - 47 34 00  Fax: 0584 - 107 41  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljöförvaltning, 695 80 LAXÅ