Sydnärke Miljöförvaltning

Vår organisation

Sedan 1 januari 2023 har Askersund, Laxå och Lekebergs kommun en gemensam miljö- och byggnämnd, Sydnärkes miljö- och byggnämnd.

Verksamheten bedrivs genom den gemensamma förvaltningen Samhällsbyggnad Sydnärke. Sedan 1 januari 2021 är Sydnärkes miljöförvaltning en del av Samhällsbyggnad Sydnärke, miljöavdelningen.

Det här är miljöavdelningens hemsida där information och rådgivning om miljöavdelningenss arbetsområden finns.

Miljöavdelningen arbetar på uppdrag av miljö- och byggnämnden och ansvarar för att lagar som rör miljö, hälsa och livsmedel efterlevs i Askersund, Laxå och Lekebergs kommun. Miljöavdelningens uppgift är att ge allmänheten och företag råd, anvisningar och upplysningar i miljö- och hälsoskyddsfrågor samt bedriva tillsyn enligt gällande lagstiftning.

Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  
Sidansvarig: Gabriella Svahn

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen