Sydnärke Miljöförvaltning

Webbtillgänglighet


Tillgänglighet för sydnarkemiljo.se

Sydnärkemiljö står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur sydnarkemiljo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från sydnarkemiljo.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela Sydnärkemiljö.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Reception / växel

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela Sydnärkemiljö så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.


Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning utan synförmåga

  • Innehåll i vissa dokument, som PDF eller Word-filer, presenteras inte i en meningsfull ordning, under blanketter. (WCAG 1.3.2)
  • Det kan inte garanteras att det är angett i koden vad sidans delar har för roll. (WCAG 1.3.1 A)

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Text i bildpuffarna på startsidan kan försvinna när man förstorar texten. (WCAG 1.4.4 AA)
  • I mobila enheter kan sidskroll behövas för att man ska kunna läsa mycket långa ord i huvudrubriker (H1) på sidor Responsivt. (WCAG 1.4.10 AA)
  • Det kan inte garanteras att innehållsbärande grafik dokument, som PDF eller Word-filer, har tillräckliga kontraster. (WCAG 1.4.11 AA)
  • Det kan inte garanteras att det är angett i koden vad sidans delar har för roll. (WCAG 1.3.1 A)

Problem vid användning med nedsatt färgseende

  • Det kan inte garanteras att innehållsbärande grafik dokument, som PDF eller Word-filer, har tillräckliga kontraster. (WCAG 1.4.11 AA)

Problem vid användning utan hörsel

Inga kända problem.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

Inga kända problem.

Problem vid nedsatt rörelseförmåga

  • Det framgår inte tydligt vilket element på sidan som har tangentbordsfokus, skall åtgärdas. (WCAG 2.4.7 AA)

Problem vid användning med känslighet för flimmer

Inga kända problem.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

Inga kända problem

Oskäligt betungande anpassning

Sydnärkemiljö åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Det saknas syntolkningar av förinspelad video. (WCAG 1.2.5 AA)


Vår ambition är att ha åtgärdat responsiv design senast den 31/12-20

Portalen kommer att byggas om hösten 2020 därför görs ingen granskningsrapport

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av sydnarkemiljo.se. I självskattningen har vi använt olika verktyg. Bland annat vårt webbpubliceringsverktyg Sitevisions inbyggda tester för tillgänglighet och kodvalidering.

Senaste bedömningen blev klar den 16 september 2020

Granskningsrapport kommer att skrivas när uppgraderingen är gjord.

Granskning av efterlevnad av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Webbplatsen publicerades 2009

Redogörelsen uppdateras senast den 23 mars 2021.

Senast uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson  
Sidansvarig: Gabriella Svahn

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen