Sydnärke Miljöförvaltning

Naturvårdsprogram

En kartläggning av natur- och friluftsvärden i kommunerna

Under 2010-2012 tog miljöförvaltningen fram naturvårdsprogram för Laxå och Askersunds kommuner. Syftet är att kartlägga natur- och friluftsvärden i kommunerna. Det ska även leda till förslag på naturvårdsprojekt som kommunerna kan arbeta med samt vara ett stöd i miljöförvaltningens tillsyn och handläggning av ärenden som rör exploatering av eller påverkan på naturmiljöer.

Här nedan kan ni läsa naturvårdsprogrammet i sin helhet, både för Laxå och Askersunds kommuner.

ASKERSUND
Naturvårdsprogram Del 1-3 - Inledning, Värdefulla miljöer och miljömålöppnas i nytt fönster
Naturvårdsprogram Del 4 - Åtgärdsplanöppnas i nytt fönster

LAXÅ
Naturvårdsprogram Del 1 - Inledningöppnas i nytt fönster
Naturvårdsprogram Del 2 - Värdefulla och skyddade miljöeröppnas i nytt fönster
Naturvårdsprogram Del 3 - Miljömål och åtgärderöppnas i nytt fönster
Naturvårdsprogram Del 4 - Åtgärdsplanöppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson  
Sidansvarig: Sara Iinatti

Kontakt:

Sara Iinatti
Kommunekolog
Tfn: 0584-47 34 01
E-post:Sara Iinatti

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0584 - 47 34 00  Fax: 0584 - 107 41  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljöförvaltning, 695 80 LAXÅ

Om webbplatsen