Sydnärke Miljöförvaltning

Naturguide Tivedens Ekoturismområde är här!

Boken för alla som vill upptäcka pärlorna i Laxå kommun

Boken lyfter fram de många områden med höga naturvärden som finns kommunen, som också utgör Tivedens ekoturismområde. För att underlätta för fler att hitta ut bland smultronställena valde kommunen att ta fram en naturguidebok med tillhörande kommunkarta. 53 områden beskrivs i boken med text och bilder, vägbeskrivning och uppskattning av områdets tillgänglighet. Det finns såväl lättillgängliga som svårforcerade platser att läsa om och besöka.

Den 22 maj 2018 släpptes boken, i samband med Biologiska mångfaldens dag. Den har delats ut till alla hushåll i Laxå kommun, och kan köpas på bl.a. Laxå turistbyrå och på kommunens olika turistanläggningar.

Boken firas med en heldag i naturen

Den 27 maj visar vi tre områden ur boken – häng med!

Kl 9-11 Porla våtmark (område 13 i boken)

Malin Björn älskar fåglar, och visar upp det gamla torvtäktsområdet som nu utgörs av tre fågelsjöar av lite olika karaktär. Ta gärna med kikare om du har, samt eget fika!
Vi startar guidningen på plats vid informationsskylten (KARTA)öppnas i nytt fönster, men det finns ont om parkering så samåk gärna ut. Det går att mötas och ställa bilar i Porla, för att åka gemensamt ut sista biten. Det går också att höra av sig till Sara, Malin eller David i förväg för att ordna med samåkning.

Kl 12-15 Kråksjöåsen och Kojemossen (område 34 i boken)

David Tverling är en erfaren naturguide med stor kunskap om Tivedens skogar och mossar. Följ med honom på en vandring längs den skarpa åsen, genom gammelskog och förbi ostörda mossar.
Guidningen inleds vid parkeringen väster om Kråksjön (KARTA)öppnas i nytt fönster, där Bergslagsleden korsar vägen mellan Röfors och Undenebotten. Ta med något att äta till lunch!

Kl 16-18 Barrud-Skrevan (område 38 i boken)

Sara Iinatti är kommunekolog, och förälskade sig i knäroten vid första ögonkast. Här i Barrud berättar hon om skogen i området, som en gång skyddades som domänreservat. Hon visar också upp Laxås ansvarsart – som är just knärot!
Guidningen startar med samling längs vägen i anslutning till den luftiga barrskogen (KARTA)öppnas i nytt fönster. Det finns ingen avsatt parkeringsplats, utan parkering sker längs vägen där så är möjligt. Samåk gärna! Möts upp t.ex. i anslutning till Ullsands badplats och åk gemensamt därifrån. Det går också att höra av sig till Sara, Malin eller David i förväg för att ordna med samåkning.

Det går givetvis bra att följa med på en, två eller alla tre utflykter.

Välkomna ut!

  

Projektet delfinansieras genom LONA –
Lokala Naturvårdssatsningen.

lona
Senast uppdaterad av: Andreas Johansson  2018-05-23 11.41
Sidansvarig: Andreas Johansson


KONTAKTUPPGIFTER

Sara Iinatti
Kommunekolog
Tfn:0584-47 34 01
E-post: sara.iinatti@sydnarkemiljo.se

Malin Björn
Ekolog
Tfn: 076-836 31 43
E-post: malin.bjorn@sydnarkemiljo.se

David Tverling
Naturguide
Tfn: 070 - 5784120
E-post: info@naturguidetiveden.se

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss
Ring eller e-posta era frågor
Blanketter
Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0584 - 47 34 00  Fax: 0584 - 107 41  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljöförvaltning, 695 80 LAXÅ