Sydnärke Miljöförvaltning

Invasiva arter

Bara vackra eller ett växande problem?

Arter som p.g.a. människan etablerat sig i nya områden och där gett negativ påverkan på biologisk mångfald kallas för invasiva arter. Vissa arter sprider sig mycket snabbt och får stor påverkan i landskapet och ekosystemen. Den så kallade ”mördarsnigeln” (spansk skogssnigel) har förekommit i Sverige under ca 40 år och är välbekant över större delen av landet. Andra exempel på införda arter som fått stor spridning är blomsterlupin (införd 1870) och kanadagås (införd 1933).

Att begränsa de invasiva arternas förekomst och spridning är svårt och kräver ofta uthållighet, envishet och hårt arbete. För att på sikt behålla fungerande ekosystem är begränsning nödvändig.

Än finns inga lagar med bekämpningskrav i sikte, men vi vill inte vänta. Ängsblommorna trängs undan, först från slåttermarkerna och nu från vägkanterna. Våra vattendrag kantas av jättebalsamin. Vi vill uppmana alla som kan att hjälpa till i begränsningsarbetet! Nästan alla kan hjälpa till, t.ex. genom att begränsa förekomsten på sin egen mark eller längs vägar. Läs hur du ska hantera invasiva växter här! Öppnas i nytt fönster.

Vissa arter riskerar att skada europeiska ekosystem så pass svårt att de i princip är förbjudna inom EU. Dessa arter får inte sättas ut, spridas eller gynnas i naturen. De får inte heller importeras, säljas eller bytas. Av dessa arter finns 11 stycken i Svergie:

 • Bisam (Ondatra zibethicus)
 • Gul skunkkalla (Lysichiton americanus)
 • Jättebalsamin (Impatiens glandulifera)
 • Jätteloka (Heracleum mantegazzianum)
 • Kabomba (Cabomba caroliniana)
 • Mårdhund (Nyctereutes procyonoides)
 • Sidenört (Asclepias syriaca)
 • Signalkräfta (Pacifastacus leniusculus)
 • Smal vattenpest (Elodea nuttallii)
 • Tromsöloka (Heracleum persicum)
 • Ullhandkrabba (Eriocheir sinensis)

Sedan augusti 2018 är bl.a. spridning av dessa arter straffbart enligt svensk lag, och myndigheter har befogenhet att utföra bekämpningsåtgärder även på privat mark.

I Sverige har vi stora problem med fler invasiva arter än som tas upp av EU, varav Naturvårdsverket lyfter följande arter:

 • Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus)
 • Mink (Neovison vison)
 • Parkslide (Fallopia japonica)
 • Silverruda (Carassius gibelio)
 • Sjögull (Nymphoides peltata)
 • Spansk skogssnigel (Arion vulgaris)
 • Sydfyrling/vattenkrassula (Crassula helmsii)
 • Vattenpest (Elodea canadensis)

 

Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  
Sidansvarig: Sara Iinatti

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljönämnd, 695 80 LAXÅ

Om webbplatsen