Sydnärke Miljöförvaltning

Större vattensalamander

Lekeberg kommuns ansvarsart

 

STÖRRE VATTENSALAMANDER
I Lekeberg är det den större vattensalamandern som värnas extra för. Den trivs i fuktiga miljöer, gärna skog. Det viktigaste för arten är dock tillgång till bra lekdammar, alltså vatten där de kan lägga ägg och ynglen få en uppväxtplats. Större vattensalamander är en kräsen krabat, den delar inte damm med fiskar eller kräftor, och vill ha relativt rent vatten. Dammen ska också vara belägen på lagom avstånd från den vuxna salamanderns hemskog, och vara både solbelyst och beskuggad för att ge ynglen både värme och skydd.

Dammar har blivit en bristvara i jordbrukslandskapet, vattensamlingar har t.ex. dikats ut för att maximera odlingsareal. I många områden har den större vattensalamandern svårt att klara sig p.g.a. brist på fungerande dammar.

På en del håll i Lekeberg finns dock gott om lämpliga dammar, och dessa är viktiga dels att bevara, dels att hålla fisk- och kräftfria!

Kommunens mål med arbetet kring större vattensalamander är till en början att inventera förekomsten i dammar där de tidigare förekommit eller av annan anledning är troligt att de finns.

Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  
Sidansvarig: Sara Iinatti

Miljö för större vattensalamander

 


Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljönämnd, 695 80 LAXÅ

Om webbplatsen