Sydnärke Miljöförvaltning

Mosippa

Askersunds kommuns ansvarsart

 

MOSIPPA
Mosippan är Askersunds ansvarsart. En krävande blomma, som det senaste seklet minskat dramatiskt i antal. Flera av de kända lokalerna i kommunen blommar sällan eller aldrig längre, och bestånden trängs allt mer undan av igenväxning och avsaknad av markstörning.

Mosippan är svår att upptäcka när den inte blommar. Bladrosetterna är oansenliga och växer ofta tätt intill marken, och missas lätt även av den som vet vad den ska leta efter. Ofta hittas den genom att ”luckor” i den marktäckande vegetationen syns, då det är en vanlig naturvårdsinsats att friställa bladrosetterna från mossa och ris.

Att mosippor behöver markstörning står klart, men exakt på vilket vis vet vi inte. Kanske kan det också variera mellan bestånden. Brand kan gynna, liksom bete, men ingen metod verkar fungera för alla lokaler. Mosippans frön behöver precis rätt förutsättningar för att gro, och det är just dessa förutsättningar vi inte fullt ut förstår.

Kommunens första mål i arbetet med mosipporna är att inventera kända lokaler för att få en nulägesbild av dess utbredning och status. På sikt kan allmänhet och markägare bli viktiga i arbetet, dels som floraväktare som årligen inventerar lokaler, dels genom frivilliga åtgärder på egen mark.

Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  
Sidansvarig: Sara Iinatti

 


Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljönämnd, 695 80 LAXÅ

Om webbplatsen