Sydnärke Miljöförvaltning

Knärot

Laxå kommuns ansvarsart

 

KNÄROT
Laxås ansvarsart är blomman knärot, en liten orkidé som trivs i gammal barrskog. Den har små vita blommor, men känns också igen på sina bladrosetter som ofta är inbäddade i mosstäcket.

Första målet för kommunens arbete med sin ansvarsart är att dels utbilda och sprida kunskap om arten, dels att kartlägga dess förekomst i kommunen. I dagsläget finns endast 5 kända växtplatser, men med allmänhetens hjälp hoppas vi hitta fler!

Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  
Sidansvarig: Sara Iinatti

Knärot


 

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen