Sydnärke Miljöförvaltning

Våra ansvarsarter

Våra tre kommuner har fått varsin ansvarsart tilldelad

 

Lokal naturvård bedrivs på många olika sätt, och ett sätt är att successivt öka kunskapen och medvetenheten om allt värdefullt i vår närmiljö. Därför pågår ett LONA-projekt som berör miljöförvaltningens tre kommuner, som alla fått varsin ansvarsart tilldelad.

Med ansvarsart menas en art som på något vis är speciell för kommunen, kanske är den typisk för miljön i trakten, eller generellt ovanlig men med förekomst just i vår kommun. Denna art bör värnas och gynnas lite extra.

Projektet delfinansieras genom LONA – Lokala Naturvårdssatsningen.

Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  
Sidansvarig: Sara Iinatti

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen