Sydnärke Miljöförvaltning

Våra ansvarsarter

Våra tre kommuner har fått varsin ansvarsart tilldelad

NATURGUIDNINGAR -
Lär känna våra ansvarsarter

I vår och sommar bjuder Sydnärkes kommunbiologer in till naturguidningar med fokus på respektive kommuns ansvarsart. Välkommen ut!

____________

ASKERSUND - torsdag 17 och söndag 20 maj - Mosippor i Vissbodamons naturreservat

Samling vid norra parkeringen (karta)öppnas i nytt fönster kl 17 på torsdagen och kl 11 på söndagen.

Anmäl gärna till sara.iinatti@sydnarkemiljo.se eller till malin.bjorn@sydnarkemiljo.se så att vi kan planera utflykterna!

____________

LAXÅ - söndag 27 maj - Knärot i Barrud

Samling vid Barrud (karta)öppnas i nytt fönster kl 16 på söndagen.

Anmäl gärna till sara.iinatti@sydnarkemiljo.se eller till malin.bjorn@sydnarkemiljo.se så att vi kan planera utflykterna!

___________

LEKEBERG – onsdag 26 september - Större vattensalamanderns landskap i Ekåsens naturreservat

Samling vid parkeringen (kartaöppnas i nytt fönster) kl 17 på onsdagen.

Anmäl gärna till malin.bjorn@sydnarkemiljo.se så att vi kan planera utflykten!

_____________

Lokal naturvård bedrivs på många olika sätt, och ett sätt är att successivt öka kunskapen och medvetenheten om allt värdefullt i vår närmiljö. Därför pågår ett LONA-projekt som berör miljöförvaltningens tre kommuner, som alla fått varsin ansvarsart tilldelad.

Med ansvarsart menas en art som på något vis är speciell för kommunen, kanske är den typisk för miljön i trakten, eller generellt ovanlig men med förekomst just i vår kommun. Denna art bör värnas och gynnas lite extra.

Projektet delfinansieras genom LONA – Lokala Naturvårdssatsningen.

Senast uppdaterad av: Andreas Johansson  2018-09-24 15.19
Sidansvarig: Andreas Johansson

 

KONTAKTUPPGIFTER

Sara Iinatti
Kommunekolog
Tfn:0584-47 34 01
E-post: sara.iinatti@sydnarkemiljo.se

Malin Björn
Ekolog
Tfn: 076-836 31 43
E-post: malin.bjorn@sydnarkemiljo.se

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss
Ring eller e-posta era frågor
Blanketter
Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0584 - 47 34 00  Fax: 0584 - 107 41  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljöförvaltning, 695 80 LAXÅ