Sydnärke Miljöförvaltning

Miljökvalitetsmål

På bilderna nedan finns information om vardera miljökvalitetsmål. Klicka på respektive bild som representerar aktuella miljökvalitetsmål.

Miljökvalitetsmål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Ett rikt växt- och djurliv
Senast uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson  2020-05-20 10.27
Sidansvarig: Östen Tylebrink

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljönämnd, 695 80 LAXÅ

Om webbplatsen