Sydnärke Miljöförvaltning

Miljödiplomering

Miljödiplomering är ett verktyg för att miljöanpassa olika verksamheter, såsom företag, kommuner och organisationer. Laxå kommun var Sveriges första kommun att miljödiplomeras. Lekebergs kommun är miljödiplomerad sedan 2019. Miljödiplomeringen innebär att alla Laxå kommuns och Lekeberg kommuns verksamhetsenheter uppfyller följande krav:


  • Miljöutredning: Vi har identifierat och dokumenterat verksamhetens aktiviteter som ger miljöpåverkan i en miljöutredning där relevanta förbrukningstal (miljöindikatorer) har angetts.
  • Källsortering: Vi har en dokumenterad redovisning över hur vi sorterar vårt avfall.
  • Kemikalier: Vi har en förteckning över samtliga kemikalier vi använder samt tillhörande säkerhetsdatablad.
  • Miljöpolicy: Vi har antagit en miljöpolicy som utgör grunden för våra miljömål.
  • Miljöplan: Vi har antagit en miljöplan med konkreta miljömål för kommande år.
  • Inköpsrutin 1: Vi har en skriftlig inköpsrutin som styr mot miljöanpassade och etiska inköp.
  • Inköpsrutin 2: Vi begär in miljödeklaration och bedömer våra viktigaste leverantörer, transportörer och entreprenörer angående deras miljöarbete.
  • Miljöutbildning 1: Vår fast anställda personal har fått grundläggande miljöutbildning på minst en halvdag och våra nyanställda utbildas inom ett år.
  • Miljöutbildning 2: Vi genomför uppföljande vidareutbildning eller studiebesök med miljöinriktning för personalen, minst vart tredje år.
  • Miljöberättelse: Vi gör varje år en uppföljning av vårt miljöarbete i form av en miljöberättelse där relevanta förbrukningstal (miljöindikatorer) redovisas. 

Laxå och Lekebergs kommuner arbetar med miljödiplomering enligt Göteborgsmodellen, vilken är den mest spridda diplomeringsformen i Sverige. Läs mer här!

Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  
Sidansvarig: Östen Tylebrink

Kontakt:

Lars Viitanen
Miljöchef
Tfn: 0583- 823 06

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljönämnd, 695 80 LAXÅ

Om webbplatsen