Sydnärke Miljöförvaltning

Miljömålsarbete

Sydnärkes kommuner arbetar aktivt med miljömålsarbetet för att skapa förutsättningar för en hållbar framtid

Vår miljö är något som angår oss alla och tillsammans delar vi ansvaret för att skapa en hållbar utveckling i våra kommuner. Det handlar både om en hälsosam miljö och en ansvarsfull förvaltning av vår natur och kulturmiljö. Alla måste ta sitt ansvar för vilken miljö vi ska lämna över till kommande generationer.

Nationellt miljömålsarbete
Det övergripande målet för Sveriges miljömålsarbete är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. För att nå dit har riksdagen antagit 16 nationella miljökvalitetsmål.

Regionalt miljömålsarbete
Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat om miljömål för Örebro län och ett program med förslag till åtgärder. Du kan läsa mer om de regionala miljömålen på Länsstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lokalt miljömålsarbete
Kommunstyrelserna i Laxå och Askersunds kommuner fattade under 2008 beslut om att kommunerna skall bedriva ett aktivt och organiserat miljömålsarbete. För att åstadkomma detta har det bildat en styrgrupp i respektive kommun, en referensgrupp i Askersunds kommun och en miljömålssamordnare som skall samordna arbetet med miljömålen har utsetts.

Styrgruppen består av kommunstyrelsens ordförande, en representant från oppositionspartierna, kommunchefen, chefen för fysisk planering samt en representant från Sydnärkes Miljöförvaltning. Referensgruppen består av representanter från de ledande partierna i kommunen.

2013 fattade kommunfullmäktige i respektive kommun beslut om övergripande miljömål för Laxå och Askersunds kommuner. Av de 16 nationella miljökvalitetsmålen, så är 14 stycken relevanta för Laxå och Askersunds kommuner. Sydnärkes miljöförvaltning har huvudansvaret för 13 av dessa. Klicka på respektive miljömålsikon för att läsa riksdagens definition av miljömålet samt Laxå och Askersunds kommuners definitioner av kommunernas övergripande miljömål.


Senast uppdaterad av: Angela Cigognini  2016-01-21 14.54
Sidansvarig: Andreas Johansson

Sara Iinatti
Miljömålssamordnare
Tfn: 0584-473 401

 

 

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss
Ring eller e-posta era frågor
Blanketter
Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0584 - 47 34 00  Fax: 0584 - 107 41  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljöförvaltning, 695 80 LAXÅ