Sydnärke Miljöförvaltning

MILJÖDIPLOMERING

Miljödiplomeringen är en del av kommunernas klimat- och miljömålsarbete. Att vara en miljödiplomerad kommun innebär att man uppfyller kraven enligt Svensk Miljöbas.


Miljödiplomering är ett miljöledningssystem som används av Laxå och Askersunds kommun för att strukturera upp miljöarbetet. Förankringen av miljödiplomeringssystemet sker genom ett omfattande miljöarbete på varje enskild kommunal arbetsplats, med en miljöinspiratör i spetsen som leder detta arbete genom olika praktiska metoder.

Miljödiplomering av Laxå och Askersunds kommun innebär sammanfattningsvis:

  • Samtliga kommunanställda har utbildats i grundläggande miljökunskap
  • Kartlagt kommunernas betydande miljöpåverkan och genomfört konkreta förbättringsåtgärder
  • Bildat en miljöorganisation och förankrat miljöarbetet i den kommunala verksamheten
  • Redovisat och följt upp miljöarbetet
  • Reviderats av externa miljörevisorer

För att bli omdiplomerad krävs det att kommunerna kan visa städiga förbättringar. I praktiken innebär det bland annat att inför varje ny diplomeringsperiod ska arbetsplatserna hitta på nya aktiviteter i sina miljöplaner att jobba med. Dessa aktiviteter ska vara kopplade till kommunens miljömål.

Sydnärkes miljöförvaltning samordnar miljödiplomeringsarbetet och håller i miljöutbildningarna, men det stora arbetet sker ute på kommunens alla arbetsplatser, från skolor till äldreboenden och kommunhuset. Alla anställda i Laxå och Askersunds kommun har under perioden 2010 - 2017 genomgått den grundläggande miljöutbildningen.Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  2019-02-14 13.50
Sidansvarig: Angela Eriksson

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss
Ring eller e-posta era frågor
Blanketter
Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0584 - 47 34 00  Fax: 0584 - 107 41  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljöförvaltning, 695 80 LAXÅ