Sydnärke Miljöförvaltning

Kompostering

Att kompostera hushållsavfall kan ge en mängd fördelar. Det kan bidra till minskade avfallskostnader och ett bra jordförbättringsmedel. Det leder även till att avfallet minskar och därmed även transporterna för avfallshantering.

Kompostering av trädgårdsavfall (grenar, kvistar, löv, gräsklipparavfall) och liknande får ske utan anmälan eller tillstånd. För att kompostera hushållsavfall finns en del krav som måste uppfyllas:

  • En skriftlig anmälan skickas till Sydnärkes miljöavdelning. För handläggningen tas en avgift ut motsvarandet en handläggningstimme.
  • Ändamålsenlig kompostbehållare ska användas, vilken ska vara säker mot skadedjur och inte ha springor större än 6 mm. Komposten bör också vara ventilerad för att slippa syrebrist och dålig lukt. För att komposteringen ska fungera vintertid krävs att en isolerad behållare, s.k. varmkompost används. Färdigtillverkade behållare finns att köpa i de flesta större varuhus och järnaffärer.
  • Kompostbehållaren måste placeras, underhållas och skötas så att olägenhet (lukt och skadedjur) inte uppstår.
  • Du måste själv ta hand om kompostjorden.

För mer information, tips och råd om kompostering såsom skötsel, storlek, utseende, vanliga problem etc. så läs här. Öppnas i nytt fönster.

Exempel på vad man kan/inte kan lägga i en hushållskompost

Följande kan läggas i hushållskomposten

Följande ska INTE läggas i hushållskomposten

Matrester, råa och tillagade

Cigarettfimpar och snus

Frukt och grönsaker

Dammsugarpåsen och dess innehåll

Skal inklusive äggskal

Blöjor och bindor

Kaffe- och tesump

Gyttja och lera

Filterpåsar och hushållspapper

Stora mängder aska eller grilkol

Ofärgade servetter och näsdukar

Mjukplast

Blommor, växter och blomjord

Tyg, textilier och stålull

Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  
Sidansvarig: Stefan Johnsson

Koposterbart

Länkar och information

Råd och tips om kompostering
Öppnas i nytt fönster.
Anmälan - kompostering

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen