Sydnärke Miljöförvaltning

Kemikalier

Särskilda bestämmelser gäller vid bland annat förvaring och användning av kemikalier.

För att nå god kemikaliesäkerhet måste alla berörda skaffa sig kunskap och sprida den, göra goda kemikalieval och hantera kemikalier på ett säkert sätt. 

Lagstiftning
Den 1 juni 2007 började kemikalielagstiftningen REACH att gälla. Den ersätter stora delar av de kemikalieregler som gäller före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige.
Reach innebär att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder, inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter.
Bland annat ställs nya krav ställs på att de som hanterar kemikalier ska ta fram data om kemikaliernas egenskaper och bedöma riskerna. Läs mer om REACH via länken till höger.

Senast uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson  2020-05-20 09.16
Sidansvarig: Marita Johansson

Kemikalielagstiftning

Länkar och information


Kemikalieinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0584 - 47 34 00  Fax: 0584 - 107 41  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljöförvaltning, 695 80 LAXÅ

Om webbplatsen