Sydnärke Miljöförvaltning

Miljö

Inom ämnesområdet miljö ryms mycket. Ska du starta verksamhet finns information för dig.

Tillsyn enligt miljöbalken är främst en kontroll av hur olika miljöfarliga verksamheter klarar gällande bestämmelser och hur de uppfyller uppsatta villkor för utsläpp och annan miljöpåverkan. Miljöfarliga verksamheter är de som kan ge en påverkan på omgivningen i form av utsläpp, buller, avfall mm. I arbetet ingår granskningar av miljörapporter och prövningar av ansökningar och anmälningar enligt miljöbalken.

Senast uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson  
Sidansvarig: Stefan Johnsson

Skogen

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen