Sydnärke Miljöförvaltning

Miljö

Inom ämnesområdet miljö ryms mycket. Ska du starta verksamhet finns information för dig.

Tillsyn enligt miljöbalken är främst en kontroll av hur olika miljöfarliga verksamheter klarar gällande bestämmelser och hur de uppfyller uppsatta villkor för utsläpp och annan miljöpåverkan. Miljöfarliga verksamheter är de som kan ge en påverkan på omgivningen i form av utsläpp, buller, avfall mm. I arbetet ingår granskningar av miljörapporter och prövningar av ansökningar och anmälningar enligt miljöbalken.

Senast uppdaterad av: Andreas Johansson  2015-04-02 10.49
Sidansvarig: Andreas Johansson
Miljön är vår framtid

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss
Ring eller e-posta era frågor
Blanketter
Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0584 - 47 34 00  Fax: 0584 - 107 41  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljöförvaltning, 695 80 LAXÅ