Sydnärke Miljöförvaltning

Starta livsmedelsverksamhet

Här finns vad du behöver för att starta din verksamhet

Som företagare har du ansvar för de produkter du tillverkar och säljer. Det är därför viktigt att du har den kunskap som behövs för livsmedelshanteringen samt att du i alla lägen använder den kunskapen för att trygga livsmedelssäkerheten.

Starta nytt

För att starta en ny verksamhet där livsmedel hanteras, säljs eller serveras krävs antingen att anläggningen är registrerad eller att den är godkänd av miljöämnden. Det gäller även om du tar över en befintlig verksamhet. Verksamhetens art avgör om den ska registreras eller godkännas. Kontakta Miljöförvaltningen om du vill ha information om detta.
 

Verksamhet som ska registreras

Om din verksamhet ska registreras ska en anmälan göras senast 2 veckor innan du planerat att starta verksamheten. Förvaltningen gör ingen förprövning av verksamheten, men du måste ändå ha kännedom om och följa de regler som gäller för exempelvis utformning av lokal och egenkontroll.
När du har anmält din verksamhet för registrering får du ett skriftligt beslut att anläggningen har blivit registrerad. Om int förvaltningen meddelat något annat får du starta din verksamhet 14 dagar efter att du gjort din anmälan.  
 

Om verksamheten kräver ett godkännande

Vissa verksamheter måste godkännas innan du får påbörja din verksamhet. Detta gäller exempelvis styckningsanläggningar, fiskanläggningar och mejerier. Om din verksamhet kräver ett godkännande är det först och främst till Livsmedelsverket du sk vända dig då de är tillsynsmyndighet för dessa verksamheter.
 

Om verksamheten byter ägare

Registreringen eller godkännandet gäller endast för den företagare som beslutet riktats till. Ny ägare innebär alltid att verksamheten måste anmälas på nytt. Det går inte som tidigare att ta över en befintlig lokal med ett tidigare godkännande.

Vad händer om jag startar min verksamhet innan anläggningen är registrerad eller godkänd?

Om du startar eller tar över en befintlig verksamhet utan att ha hört av dig till Miljöförvaltningen bryter du mot livsmedelslagstiftningen. Det innebär att din verksamhet kan förbjudas och att du kan åtalas. Tänk på att förändringar såsom att du bygger om eller förändrar sortimentet också kan behöva meddelas Miljöförvaltningen.

Planera din livsmedelslokal

När du ska starar nytt eller tar över en livsmedelsverksamhet, så är det mycket att tänka på. Läs informationsfoldern "Regler för livsmedelsverksamhet" Öppnas i nytt fönster.. I denna hittar du mycket matnyttig information.

Kontrollbesök

Kontrollbesök får inte göras förrän verksamheten har startat och kontrollmyndigheten får inte heller förhandsgranska utformning av lokaler, ritningar och rutiner för egenkontroll. Denna hjälp får företagen vända sig till konsulter eller branschorganisationer för. Dock kan en inledande vägledning av exempelvis ritningar göras då ett ärende startar för verksamheten. Vid första kontrollbesöket ska företaget uppfylla alla relevanta krav i lagstiftningen. Om det finns avvikelser får myndigheten meddela föreläggande eller förbud mot hela eller delar av verksamheten.

Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  
Sidansvarig: Astrid Stark

Godkänt och klart

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen