Sydnärke Miljöförvaltning

Egenkontroll

System för egenkontroll är ett mycket bra verktyg till att kunna leverera säkra livsmedel till allmänheten.

System för egenkontroll
Ett system för egenkontroll ska finnas på alla verksamheter och detta ska anpassas efter den verksamhet som bedrivs. Enligt livsmedelslagstiftningen, så ansvarar livsmedelsföretagaren för att de livsmedel denne producerar är säkra och att konsumenten inte vilseleds. Oavsett om en verksamhet ska godkännas eller registreras så skall lagstiftningen om egenkontroll följas. Ett egenkontrollprogram är precis vad det låter som, ett system för att kontrollera den egna verksamheten. Där ska rutiner finnas dokumenterade och vilka kontroller som görs för att se att detta fungerar, samt när dessa kontroller görs. Programmet ska även beskriva hur man för journaler och dokumenterar kontrollen. Egenkontroll innebär alltså att man arbetar förebyggande med livsmedelsfrågor och ett genomtänkt system för egenkontroll innebär både en garanti för säkra livsmedel och minskade risker för kundernas hälsa. En av fördelarna med detta system är att verksamhetsutövaren ska kunna känna en trygghet i att denne tagit sitt ansvar för att leverera högkvalitativa livsmedel.

I ditt system för egenkontroll bör följande uppgifter ingå:

 • Administrativa uppgifter om verksamheten
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Ett flödesschema som visar hanteringen av livsmedel i din verksamhet - från inköp till servering/försäljning
 • En faroanalys (HACCP) där du kartlägger riskerna i din livsmedelshantering, från inköp till servering/försäljning.

Du måste också bestämma vilka kritiska styrpunkter du har i din verksamhet. Rutiner för grundförutsättningarna för verksamheten. Grundförutsättningar bör inkludera rutiner för:

 • avfallshantering
 • mottagningskontroll
 • märkning
 • personlig hygien
 • rengöring
 • skadedjurskontroll
 • spårbarhet
 • temperaturkontroller
 • underhåll
 • utbildning
 • vatten

I rutinerna för grundförutsättningarna ska det beskrivas hur man planerat åtgärder i sin verksamhet för att säkerställa att livsmedel inte blir skadliga för hälsan. Resultatet av kontrollerna i egentillsynen ska dokumenteras skriftligen. Systemet för egenkontroll ska redovisas i samband med godkännandeprövningen.

Senast uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson  
Sidansvarig: Astrid Stark

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen