Sydnärke Miljöförvaltning

Livsmedel

Ska du öppna egen verksamhet där livsmedelshantering ingår? Då är dessa sidor något för dig.

Livsmedelsverket är det statliga verk som har det nationella ansvaret över livsmedelskontrollen i Sverige. Sydnärkes miljönämnd är den lokala kontrollmyndigheten och inspektörerna på Sydnärkes miljöförvaltning sköter den praktiska handläggningen och tillsynen. Det som styr arbetet är den livsmedelslagstiftning som finns. Den reglerar hur lokaler ska vara utformade, hur livsmedels ska hanteras och märkas m.m.
 
Sydnärkes miljlönämnd har som uppgift att kontrollera att livsmedelsföretagen har de förutsättningar och rutiner som krävs för att de ska kunna producera bra och säker mat. I kontrollen ingår även företagens redlighet, exempelvis att livsmedelsförpackningar är korrekt märkta så att konsumenterna får vad de betalar för.
 
Inom Askersund, Laxå och Lekebergs kommuner finns ca 230 livsmedelsverksamheter där allt ifrån industriella tillverkare till restauranger, kiosker och det kommunala dricksvattnet som ingår.
 
Förvaltningens livsmedelsinspektörer har som arbetsuppgift att bland annat göra inspektioner av företagen, handlägga ansökningar och anmälningar om godkännande och registreringar av livsmedelsanläggningar, ta prover och utreda anmälningar om matförgiftningar.

Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  
Sidansvarig: Linda Eliasson

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen