Sydnärke Miljöförvaltning

Solarier

Om du ska starta en verksamhet där allmänheten erbjuds solarium, måste du anmäla det till miljönämnden i god tid innan verksamheten startar.

En väl inredd lokal, god hygien, egenkontroll och kunskaper hos den som bedriver verksamheten är viktigt för att förhindra spridning av smitta i ett solarium. Solarieverksamheten ska också följa strålskyddsinstitutets föreskrifter. Genom att du anmäler din verksamhet får miljönämnden, som är tillsynsmyndighet, veta vilka nya verksamheter som öppnas och kan då också lämna de råd och anvisningar som behövs.
 
Lokal och utrustning
Den lokal du använder för solarieverksamheten måste ha god ventilation eftersom det kan bli varmt av lysrören. Det bör finnas tillgång till dusch. På eller intill solarier ska det finnas ett anslag i minst A3-format med den text som står i föreskriften SSI FS 1998:2 under rubriken "Viktigt för dig som använder ett solarium". Du kan beställa eller ladda hem en affisch från Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats. Alla solarier ska uppfylla kraven på märkning, säkerhetsutrustning för tidur, originalrör och tillåtna rör för utbyte..
Hygien
Det ska finnas utrustning för att göra rent och desinfektera solariebädden efter varje kund. Det ska också finnas engångspapper och desinfektionsmedel för rengöring i varje solarieutrymme. Se till att det finns solarieglasögon och att dessa desinfekteras efter varje kund. Alternativt kan kunden få köpa solarieglasögon.

Senast uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson  
Sidansvarig: Linda Eliasson

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen