Sydnärke Miljöförvaltning

Radon

Radon är en färg- och luktlös radioaktiv gas som bildas när radium sönderfaller.

Radonet följer med luften in i luftrör och lungor. Det är strålningen som avges vid sönderfallet som är skadlig och kan orsaka lungcancer. Problem med radon i bostäder kan orsakas antingen av olika typer av markförhållanden eller av byggmaterialet i huset. Blå lättbetong som avger radon tillverkades under åren 1929 till 1975 och var populärast på 50- och 60-talen.

För radon gäller gränsvärdet vid nybyggnation och befintlig bebyggelse att radongashalten inte överskrida 200 Bq/m³ (becquerel per kubikmeter luft).

Enligt miljömålet "God bebyggd miljö" ska radonhalten vara lägre än 200 Bq/m³ i alla skolor senast 2010 och i alla bostäder senast 2020. För att åtgärda radonhalter som är högre än 200 Bq/m³ kan man få radonbidrag från länsstyrelsen. Radon i dricksvatten kan förekomma i borrade brunnar i kommunerna. Det finns inga speciella riskområden utan enda sättet att få veta vattnets radonhalt är att mäta. Gränsvärdet för att vattnet ska bedömas som otjänligt ligger på 1000 Bq/l i enskilda brunnar. Barn är känsligare för höga radonhalter än vuxna eftersom de dricker mer vatten i förhållande till sin kroppsvikt. Stråldosen för ett barn kan därför bli flera gånger högre jämfört med en vuxen. Vatten med radonhalter över 500 Bq/l bör därför inte ges till barn.

Radonmätning
Mätning av radon inomhus görs under eldningssäsongen d.v.s. mellan den 1 oktober och 30 april. Mätningen bör pågår i 2 månader helst tre för att kunna få ett så rättvist resultat som möjligt.

Vi på miljöavdelningenn hänvisar dig som vill mäta radon till Eurofins Radon Testing Sweden AB eller Radonova för beställning av radondosor:

Beställning av radonmätning Eurofins Länk till annan webbplats.

Beställning av radonmätning Radonova Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Har du frågor om radon kan du hitta mycket information hos Radonguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  
Sidansvarig: Marita Johansson

Radon

Länkar och information


Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen