Sydnärke Miljöförvaltning

Hygienlokaler

Hygienlokaler gäller de verksamhetsutövare som har och/eller  planerar att starta en yrkesmässig hygienisk verksamhet .

Vad menas egentligen med en yrkesmässig hygienisk verksamhet. Nedan visas några exempel på vad detta kan innebära för typ av verksamhet:
  • Frisering
  • Fotvård
  • Solarier
  • Massage
  • Akupunktur
  • Zonterapi


Tillsyn hos de flesta
Sydnärkes miljönämnd ansvarar för tillsynen av hygienisk verksamhet. Tillsynen inriktas främst på de hälsorisker som kan uppstå som t.ex. blodsmitta och andra hudinfektioner, nickelallergi och kontaktsmitta. Vid tillsynen kontrolleras även hygienen. För att hålla en god hygien  tittar man på möjlighet till lämplig rengöring, lokalens utformning och användning/förvaring av kemikalier.

Anmälningsplikt för vissa
Yrkesmässig hygienisk verksamhet med behandlingar som innebär risk för blodsmitta genom användning av stickande och skärande verktyg ska anmälas till Sydnärkes Miljönämnd.

Exempel på anmälningspliktig verksamhet är:

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan har gjorts. Ta kontakt med miljöavdelningen innan du startar, överlåter eller förändrar en verksamhet, särskilt om du är osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig eller inte. Om man inte anmäler sin verksamhet kan man få betala en miljösanktionsavgift enligt förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter. Anmälningsblanket kan hämtas under blanketter i övre menyraden.

Egenkontroll
För de verksamheter som ska anmälas gäller också de mer formaliserade kraven på egenkontroll som ställs i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Kraven på egenkontrollen och den dokumentation som kan komma ifråga, skall anpassas till varje verksamhet så att det inte får orimliga konsekvenser.

Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  
Sidansvarig: Linda Eliasson

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen