Sydnärke Miljöförvaltning

BLANKETTER


HÄLSOSKYDD

LIVSMEDEL OCH DRICKSVATTEN

Hygienlokaler

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om hygienisk verksamhet och solarierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Verksamhetsbeskrivning - underlag för riskklassificeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Anmälan om ändring/upphörande av livsmedelsverksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Offentliga lokaler/anläggningar

Anmälan om misstänkt matförgiftninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om lokal för undervisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggningöppnas i nytt fönster

Anmälan om bassängbadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterMall för egenkontroll/provtagning - dricksvattenöppnas i nytt fönster


Mall för faroanalys - dricksvattenöppnas i nytt fönster


Infoblad om regler för dricksvattenöppnas i nytt fönsterMILJÖSKYDD

 

Cisterner

Enskilt avlopp

Anmälan om installation/avinstallation av cisternöppnas i nytt fönsterAnsökan/anmälan om enskild avloppsanordninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Grannintygöppnas i nytt fönster

Miljöfarlig verksamhet och avfall

Situationsplanöppnas i nytt fönster
Anmälan om efterbehandling av förorenat områdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterSektionsritningöppnas i nytt fönster
Anmälan om miljöfarlig verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterIntyg om utförd avloppsanläggning - infiltrationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmälan om avfall för anläggningsändamållänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterIntyg om utförd avloppsanläggning - minireningsverklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmälan om krossnings- och/eller sorteringsverklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterIntyg om utförd avloppsanläggning - markbäddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmälan om husbehovstäkt < (mindre än)10 000 tonöppnas i nytt fönsterIntyg om utförd avloppsanläggning - sluten tanklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmälan om husbehovstäkt > (mer än)10 000 tonöppnas i nytt fönsterAnsökan om undantag från årlig tömning av slamavskiljareöppnas i nytt fönster

 

Taxa för ansökan och/eller anmälan inom enskilt avloppöppnas i nytt fönster

 

 

Värmepumpar

Lantbruk

Anmälan om inrättande av värmepumplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAnsökan/anmälan om spridning av bekämpningsmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Grannintyg om inrättande av värmepumplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAnsökan om dispens för gödselspridninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

ÖVRIGT

 

Djurhållning

Kompostering

Ansökan om tillstånd om djurhållning inom detaljplanelagt områdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAnmälan om kompostering av hushållsavfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om tillstånd för nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjurlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hushållsavfall

 

Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 


 

Senast uppdaterad av: Andreas Johansson  2018-10-23 11.16
Sidansvarig: Andreas Johansson

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss
Ring eller e-posta era frågor
Blanketter
Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0584 - 47 34 00  Fax: 0584 - 107 41  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljöförvaltning, 695 80 LAXÅ