Sydnärke Miljöförvaltning

Sjökalkning

Askersund, Laxå och Lekebergs kommuner

Årets sjökalkning pågår i Askersunds, Laxå och Lekebergs kommuner. Helikopterkalkningen är avslutad och nu är det båtkalkning som pågår ett par veckor till.

Lars Viitanen
Miljöchef

Senast uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson  
Sidansvarig: Lars Viitanen

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0584 - 47 34 00  Fax: 0584 - 107 41  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljöförvaltning, 695 80 LAXÅ

Om webbplatsen