Sydnärke Miljöförvaltning

Ny taxa


Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljönämndens område gäller från den 1 januari 2018.

Nya taxorna hittar du här

Senast uppdaterad av: Gabriella Svahn  2017-12-18 11.09
Sidansvarig: Andreas Johansson

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss
Ring eller e-posta era frågor
Blanketter
Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0584 - 47 34 00  Fax: 0584 - 107 41  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljöförvaltning, 695 80 LAXÅ