Sydnärke Miljöförvaltning

Mjukglass har provtagits

Mjukglassen i Örebro län har kontrollerats

I sommar kan du äta glass utan att riskera att bli sjuk. Flera kontroller gjordes i slutet av maj i Örebro län som visar att försäljningsställen har tillräckliga rutiner för rengöring och att glassen är säker att äta.

Brister i hanteringen kan leda till bakterietillväxt och matförgiftning. För att värna hälsan hos konsumenterna har flertalet kontrollmyndigheter i Örebro län i slutet av maj genomfört kontroll av försäljning av mjukglass.

Resultat av kontrollerna
De flesta av de 43 kontrollerade försäljningsställen hade tillräckliga rengöringsrutiner och god personalhygien, vilket ger förutsättningar för att mjukglassen ska vara säker att äta. 88 procent av proverna visade tillfredsställande resultat. För 12 % av anläggningar indikerade otillfredsställande resultat att det kan finnas brister i hygienen. Där är åtgärder vidtagna och kontrollmyndigheterna följer upp att avvikelser åtgärdats. Inga sjukdomsframkallande bakterier har påvisats.

Bakgrund och genomförande
Kommunernas kontrollmyndigheter har valt ut försäljningsställen. I projektet har rengöring av mjukglassmaskinen samt personalens personliga hygien kontrollerats. Mjukglassens bakterieinnehåll har även provtagits.

Länsstyrelsen har sammanställt resultatet från kontrollerna och provtagningen. Rapporterna till Länsstyrelsen är anonymiserade, det vill säga det framgår inte vilka försäljningsställen som har kontrollerats.

Läs mer i projektrapporten här. Öppnas i nytt fönster.

 

Kontaktperson på Sydnärkes miljöförvaltning: Linda Eliasson 0584-47 34 09

Senast uppdaterad av: Andreas Johansson  
Sidansvarig:

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljönämnd, 695 80 LAXÅ

Om webbplatsen