Sydnärke Miljöförvaltning

Mät radon!

Beställ mätdosor via miljöförvaltningen

Just nu är det mätsäsong för radon. Mätning ska göras under den så kallade eldningssäsongen som räknas från 1 oktober-30 april. Det innebär att för den som vill, finns det ännu tid kvar att hinna mäta nu i vinter.

Radon är en gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. Det är när radonhalterna i ett hus eller på en arbetsplats är höga som det kan vara skadligt för hälsan. Radon märks inte. Men det kan vara skadligt. Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. Är radonhalten högre är den en olägenhet för människors hälsa. Enda sättet att veta om du har radon i ditt hus är att mäta. Det är enkelt att mäta och det behöver inte vara dyrt att radonsanera. Du bör sanera ditt hus om mätresultatet visar att det finns mer än 200 Bq/m3 i inomhusluften.

Dosor för mätning kan beställas via Sydnärkes miljöförvaltning: sida för radon. Kostnad för mätning av radon i en villa rör sig vanligtvis om några hundra kronor. Det förekommer ibland försäljning av radondosor via telefon eller dörrknackning. Då brukar priserna för mätningen röra sig om betydligt högre belopp. Försäljningen är inte olaglig men priserna som tas ut kan tyckas oskäligt höga.

Från och med den 1 juli 2018 kan man ansöka om bidrag för radonsanering. Bidrag lämnas med 50 procent av skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Bidrag under 2 000 kronor betalas inte ut. För mer information om radonbidrag och om hur du ansöker kan du läsa här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad av: Andreas Johansson  
Sidansvarig:

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen