Sydnärke Miljöförvaltning

Mät ditt radon

Hög säsong för att mäta ditt radon

Just nu är det mätsäsong för radon. Mätning ska göras under den så kallade eldningssäsongen som räknas från 1 oktober-30 april. Det innebär att för den som vill,  finns det ännu tid kvar att hinna mäta nu i vinter.

Radon är en gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. Det är när radonhalterna i ett hus eller på en arbetsplats är höga som det kan vara skadligt för hälsan. Radon märks inte. Men det kan vara skadligt. Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. Är radonhalten högre är den en olägenhet för människors hälsa. Enda sättet att veta om du har radon i ditt hus är att mäta. Det är enkelt att mäta och det behöver inte vara dyrt att radonsanera. Du bör sanera ditt hus om mätresultatet visar att det finns mer än 200 Bq/m3 i inomhusluften. Mer om radon finns att läsa på Boverkets hemsida om radonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dosor för mätning kan beställas via Sydnärkes miljöförvaltning: sida för radon. Kostnad för mätning av radon i en villa rör sig vanligtvis om några hundra kronor. Det förekommer ibland försäljning av radondosor via telefon eller dörrknackning. Då brukar priserna för mätningen röra sig om betydligt högre belopp. Försäljningen är inte olaglig men priserna som tas ut kan tyckas oskäligt höga.

Från och med den 1 januari 2015 kan man inte längre få så kallat "radonbidrag" för sanering. Efter årsskiftet kan man fortfarande få rotavdrag i form av en skattereduktion för halva arbetskostnaden vid en radonåtgärd. För information om villkoren för rotavdrag finns information på Skatteverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad av: Andreas Johansson  2017-10-17 13.54
Sidansvarig: Andreas Johansson

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss
Ring eller e-posta era frågor
Blanketter
Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0584 - 47 34 00  Fax: 0584 - 107 41  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljöförvaltning, 695 80 LAXÅ