Sydnärke Miljöförvaltning

Laxå kommun är omdiplomerad!

Laxå kommun prioriterar miljöarbetet

2011 blev Laxå kommun den första kommunen i landet att miljödiplomera hela den kommunala verksamheten. För att bli omdiplomerad krävs det att kommunen kan visa ständiga förbättringar. Varje enskild kommunal arbetsplats har en egen miljöplan som innehåller aktiviteter kopplade till kommunens miljömål. Ett exempel på aktivitet är energisparkampanjen i Laxå kommunhus som pågår under april månad där personalen hjälps åt att bidra till att spara energi på kontoren.

För att få miljödiplomet har Laxå kommun sammanfattningsvis:

  • Utbildat samtliga kommunanställda i grundläggande miljökunskap
  • Kartlagt kommunernas betydande miljöpåverkan och genomfört konkreta förbättringsåtgärder
  • Bildat en miljöorganisation och förankrat miljöarbetet i den kommunala verksamheten
  • Redovisat och följt upp miljöarbetet
  • Reviderats av externa miljörevisorer

Målet med miljöarbetet är att minska kommunens klimatpåverkan med 25 procent fram till år 2020, jämfört med 2009.Miljöarbetet genomsyrar allt arbete i kommunen och förhoppningsvis "smittar det av sig" på kommuninvånarna att hjälpas åt att bidra till att Laxå kommun blir en kommun i framkant på miljöfronten.


Senast uppdaterad av: Angela Cigognini  2016-04-06 10.01
Sidansvarig: Andreas Johansson

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss
Ring eller e-posta era frågor
Blanketter
Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0584 - 47 34 00  Fax: 0584 - 107 41  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljöförvaltning, 695 80 LAXÅ