Sydnärke Miljöförvaltning

Guidning Ekåsens naturreservat

Fokus på Större Vattensalamander

Askersund, Laxå och Lekebergs kommuner har vadera blivit tilldelad en sk. ansvarsart att värna lite extra om. Nu planeras det naturguidningar med fokus på Lekebergs kommuns ansvarsart - Större vattensalamander!

För mer information för tid och plats se här!

Senast uppdaterad av: Andreas Johansson  2018-09-24 16.10
Sidansvarig:

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss

Ring eller e-posta era frågor

Blanketter

Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0583 - 810 00  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke 696 82 Askersund

Om webbplatsen