Sydnärke Miljöförvaltning

Välkommen till informationssidan om projekt Värna Tisaren

Projekt Värna Tisaren är ett samarbete mellan Sydnärkes miljöförvaltning, Hallsberg, Kumla och Askersunds kommuner, Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund och Länsstyrelsen i Örebro län för minskad övergödning i sjön Tisaren vid Åsbro.

Det är många som är intresserade och berörda av projektet varför det är viktigt med öppenhet, information, dialog och diskussion. På den här sidan samlar vi all information om projektet. Från denna sida kan Du följa projektets utveckling och komma i kontakt med oss. Antingen via e-post eller telefon eller, ännu hellre, via vårt diskussionsforum. Det är säkert fler som har samma funderingar som Du och då är det bra att de kan ta del av både svar och inlägg. Sidan har precis startats upp och kommer att utvecklas. Lämna gärna synpunkter och förbättringsförslag!

Diskussion Värna Tisaren
Inlägg nummer 1
1    2017-05-14 
 
Information om inlägg nummer 1
 av Anonymous 0 svar Visa ämne 

 

Inlägg nummer 2
2    2017-05-14 
 
Information om inlägg nummer 2
 av Anonymous 0 svar Visa ämne 

 

Inlägg nummer 3
3    2017-05-14 
 
Information om inlägg nummer 3
 av Anonymous 0 svar Visa ämne 

 

Inlägg nummer 4
4    2017-05-14 
 
Information om inlägg nummer 4
 av Anonymous 0 svar Visa ämne 

 

Inlägg nummer 5
5    2017-05-14 
 
Information om inlägg nummer 5
 av Anonymous 0 svar Visa ämne 

 

Inlägg nummer 6
6    2015-08-31 
 
Information om inlägg nummer 6
 av Anonymous 1 svar Visa ämne 

 

Inlägg nummer 7
7    2015-08-31 
 
Information om inlägg nummer 7
 av Anonymous 1 svar Visa ämne 

 

Inlägg nummer 8
8    2015-03-26 
 
Information om inlägg nummer 8
 av Anonymous 1 svar Visa ämne 

 

Inlägg nummer 9
9    2015-03-26 
 
Information om inlägg nummer 9
 av Anonymous 0 svar Visa ämne 

 

Inlägg nummer 10
10    2015-03-26 
 
Information om inlägg nummer 10
 av Anonymous 1 svar Visa ämne 

 

Inlägg nummer 11
11    2015-03-26 
 
Information om inlägg nummer 11
 av Anonymous 1 svar Visa ämne 

 

Inlägg nummer 12
12    2014-04-30 
 
Information om inlägg nummer 12
 av Anonymous 10 svar Visa ämne 

 

Inlägg nummer 13
13    2013-09-05 
 
Information om inlägg nummer 13
 av Anonymous 1 svar Visa ämne 

 

Inlägg nummer 14
14    2013-09-05 
 
Information om inlägg nummer 14
 av Anonymous 10 svar Visa ämne 

 

Inlägg nummer 15
15    2013-09-05 
 
Information om inlägg nummer 15
 av Anonymous 19 svar Visa ämne 

 

Inlägg nummer 16
16  Stoppa alla utredningar om rörledningar runt sjön.  2013-04-23 
  Att dra kostsamma rörledningar runt sjön till fritidshus är att börja med problemet i fel ände.
Fritidshus nyttjas så kort tid per år så belastningen är en droppe i havet. Det är Åsbro sammhälle som släpper ut sitt sörjiga vatten i sjön. Om man vill åstakomma något kraftfullt skall man lägga allt krut på att stoppa detta avlopp. Att bygga ut rörsystem ökar utnyttningsgraden exploateringen och miljöbelastningen.
Information om inlägg nummer 16
 av Håkan Folkesson 38 svar Visa ämne 

 

Senast uppdaterad av: Andreas Johansson  2013-04-10 15.26
Sidansvarig: Andreas Johansson

Projektnyheter

 • 2013-03-22 11:10

  Inledande möte


  Den 11 mars diskuterades Tisaren Läs mer
 • 2013-03-22 11:10

  Möte om Tisaren


  Inbjudan till möte om Tisaren Läs mer
 • 2013-03-22 11:10

  Vattenmiljön i fokus


  Samarbete ska höja vattenkvaliteten Läs mer
 • 2013-03-22 11:10

  Projekt Värna Tisaren


  Information om projektet på gång Läs mer

Nationellt och lokalt

Kontakta oss
Ring eller e-posta era frågor
Blanketter
Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0584 - 47 34 00  Fax: 0584 - 107 41  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljöförvaltning, 695 80 LAXÅ