Sydnärke Miljöförvaltning

Just nu skapas Laxå kommuns naturguide

En liten bok fylld av både stora och små naturpärlor. En bok som lockar till besök i skog, äng och myr.

I Laxå kommun finns många områden med höga naturvärden. För att underlätta för flera att hitta ut bland Laxås smultronställen har kommunen valt att ta fram en naturguidebok med tillhörande kommunkarta/folder. Ca 50 områden kommer att beskrivas med text och bilder, vägbeskrivning och uppskattning av områdets tillgänglighet. Det kommer finnas såväl lättillgängliga som svårforcerade platser att läsa om och besöka.

Arbetet fortgår just nu för fullt, och förhoppningsvis finns boken tryckt och ute till försäljning kring vårvintern 2018. Områdena har besökts, och nu väljs bilder ut och text bearbetas.

Vill du bidra med foton?
I boken kommer en del typiska eller speciella arter för Laxå kommun att beskrivas. Dessa söker vi nu foton på, och om du vill bidra är du välkommen att kontakta oss på Sydnärkes miljöförvaltning! Kontaktuppgifter finns till höger.

Följande söker vi bilder på: 


Hasselmus

"Fiskbild", gärna på röding

Lom, både stor- och smålom

Orrspel

Tjäder

Backsippa

Knärot

Tretåig hackspett och/eller spår av den

Skogs- Kärr- och purpurknipprot

Lo

Klockljung

Björn

Myrlilja

Varg

RaggbockVi tar också gärna emot bilder från de beskrivna områdena. Om du vill få en lista på det preliminära urvalet, kontakta oss! Vi har tyvärr inte möjlighet att erbjuda betalning för bilderna, men alla bilder kommer givetvis tillskrivas respektive fotograf i boken!

  

Projektet delfinansieras genom LONA –
Lokala Naturvårdssatsningen.

lona
Senast uppdaterad av: Andreas Johansson  2017-08-25 15.59
Sidansvarig: Andreas Johansson


KONTAKTUPPGIFTER

Sara Iinatti
Kommunekolog
Tfn:0584-47 34 01
E-post: sara.iinatti@sydnarkemiljo.se

Malin Björn
Biolog
Tfn: 076-836 31 43
E-post: malin.bjorn@sydnarkemiljo.se

Nationellt och lokalt

Kontakta oss
Ring eller e-posta era frågor
Blanketter
Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0584 - 47 34 00  Fax: 0584 - 107 41  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljöförvaltning, 695 80 LAXÅ