Sydnärke Miljöförvaltning

BLANKETTER

Sydnärkes miljöförvaltning kan nu för vissa ärendegrupper garantera handläggningstiden. Vill du veta mer så LÄS HÄR.

HÄLSOSKYDD

LIVSMEDEL

Hygienlokaler

Anmälan livsmedelsanläggning

Anmälan om hygienisk verksamhet och solarierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Verksamhetsbeskrivning - underlag för riskklassificeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Offentliga lokaler/anläggningar

Anmälan om misstänkt matförgiftninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om lokal för undervisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om ändring/upphörande av livsmedelsverksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om bassängbadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

MILJÖSKYDD

 

Cisterner

Enskilt avlopp

Anmälan om installation/avinstallation av cisternAnsökan/anmälan om enskild avloppsanordninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Grannintyg

Miljöfarlig verksamhet och avfall

Situationsplan
Anmälan om efterbehandling av förorenat områdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterSektionsritning
Anmälan om miljöfarlig verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterIntyg om utförd avloppsanläggning - infiltrationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmälan om avfall för anläggningsändamållänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterIntyg om utförd avloppsanläggning - minireningsverklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmälan om krossnings- och/eller sorteringsverklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterIntyg om utförd avloppsanläggning - markbäddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmälan om husbehovstäkt < (mindre än)10 000 tonIntyg om utförd avloppsanläggning - sluten tanklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmälan om husbehovstäkt > (mer än)10 000 tonAnsökan om undantag från årlig tömning av slamavskiljare

 

Taxa för ansökan och/eller anmälan inom enskilt avlopp

 

 

Värmepumpar

Lantbruk

Anmälan om inrättande av värmepumplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAnsökan/anmälan om spridning av bekämpningsmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Grannintyg om inrättande av värmepumplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAnsökan om dispens för gödselspridninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

ÖVRIGT

 

Djurhållning

Kompostering

Ansökan om tillstånd om djurhållning inom detaljplanelagt områdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAnmälan om kompostering av hushållsavfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om tillstånd för nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjurlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hushållsavfall

 

Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 


 

Senast uppdaterad av: Andreas Johansson  2017-09-08 10.48
Sidansvarig: Andreas Johansson

Nationellt och lokalt

Kontakta oss
Ring eller e-posta era frågor
Blanketter
Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0584 - 47 34 00  Fax: 0584 - 107 41  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljöförvaltning, 695 80 LAXÅ