Sydnärke Miljöförvaltning

Välkommen ut på naturguidningar!

Lär känna våra ansvarsarter

Askersund, Laxå och Lekebergs kommuner har vadera blivit tilldelad en sk. ansvarsart att värna lite extra om. Nu planeras det naturguidningar med fokus på dessa tre ansvarsarter.

De 3 ansvarsarterna är:

Askersund - Mosippa, Laxå - Knärot och Lekeberg - Större vattensalamander

För läsa mer om ansvarsarterna samt tid och plats för guidningarna får ni information här!öppnas i nytt fönster

Välkommen ut!!

Senast uppdaterad av: Andreas Johansson  2018-05-08 13.55
Sidansvarig: Andreas Johansson

Tivedens Ekoturismområde

Kontakta oss
Ring eller e-posta era frågor
Blanketter
Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0584 - 47 34 00  Fax: 0584 - 107 41  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljöförvaltning, 695 80 LAXÅ