Sydnärke Miljöförvaltning

Välkommen till Sydnärkes miljöförvaltning

Gemensam miljönämnd och miljöförvaltning för Laxå, Askersunds och Lekebergs kommuner.

Foto: Lars Eriksson

MILJÖDIPLOMERING VÄRNA TISAREN

Miljönytt Sydnärke

 • 2017-12-18 10:44

  Ny taxa

  Läs mer
 • 2017-10-17 14:00

  Mät ditt radon

  Hög säsong för att mäta ditt radon Läs mer
 • 2016-04-06 09:54

  Laxå kommun är omdiplomerad!

  Laxå kommun prioriterar miljöarbetet
  Läs mer
 • 2016-03-10 14:29

  Batterijakten är igång!

  Stora Batterijakten är en rolig och lärorik tävling för landets alla fjärdeklassare. Tävlingen går ut på att eleverna ska samla in så många använda batterier som möjligt och se till att de återvinns. Tävlingen pågår under perioden 16 mars–6 april 2016. Läs mer

Nationellt och lokalt

Kontakta oss
Ring eller e-posta era frågor
Blanketter
Ansökningar och anmälningar

Telefon: 0584 - 47 34 00  Fax: 0584 - 107 41  E-post: miljo@sydnarkemiljo.se  Postadress: Sydnärkes Miljöförvaltning, 695 80 LAXÅ